Norsk gynekologisk forening

2017

”Nor-Why-Cesarean” prosjektet har startet

Hvorfor er det så store variasjoner ved bruk av keisersnitt i fødsel i Norge? Det forsøker et nytt kvalitetsprosjekt å få svar på.
16. februar 2017

Fra 2014-2016 pågikk et nasjonalt forbedringsprosjekt i obstetrikk på 25 av landets fødeavdelinger. Prosjektet ble en suksess i kvalitetsarbeid på tvers av profesjoner, takket være god faglig og finansiell støtte fra legeforeningen og stor interesse, innsats og entusiasme blant deltakerne.

Deltakere på fellessamling 4, Nasjonalt forbedringsprosjekt obstetrikk, Gardermoen, 7./8.9.2016. Foto: privat

Deltakere på fellessamling 4, Nasjonalt forbedringsprosjekt obstetrikk, Gardermoen, 7./8.9.2016. Foto: privat

Men det slutter ikke der!

I forlengelse av forbedringsprosjektet har vi - ressursgruppen for forbedringsprosjektet og deltakende avdelinger - våget oss ut på en ny studie: ”Klassifikasjon av keisersnitt i fødsel – et nytt verktøy for kvalitetsforbedring ved norske fødeinstitusjoner” (Nor-Why-Cesarean studie). Med støtte fra legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet og i tett samarbeid med Medisinsk fødselsregister skal 25 fødeavdelinger ta i bruk et nytt klassifiseringssystem for keisersnitt utført i fødsel. Det vil pågå en dataregistrering i en seks måneder fra februar til august 2017. Den nye klassifikasjonen, som gjøres retrospektivt etter fødsel, forener indikasjon for keisersnitt, progresjon i fødsel og bruk av oxytocin i et system. Det vil forhåpentligvis gi et objektivt innblikk i fødselshåndtering og indikasjonsstilling til keisersnitt, som vil være nyttig i kvalitetsarbeidet innad i avdelingen, på tvers av sykehus og på landsbasis.

Et dagsseminar 13.01.2017 samlet prosjektansvarlige fra hele landet til undervisning og informasjon om prosjektet og startskuddet gikk 15.02.2017.

Nytt klassifikasjonssystem for keisersnitt i fødsel

 En stor takk til alle avdelinger som har gitt sin støtte til prosjektet:
Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Elverum, Fredrikstad, Gjøvik, Hammerfest, Hønefoss, Førde, Haugesund, Kristiansand, Levanger, Lillehammer, Lørenskog, Namsos, Oslo-Ullevål, Oslo-Rikshospitalet, Skien, Stokmarknes, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ålesund.

Takk til alle jordmødre og leger, som vil gjøre en innsats som prosjektansvarlige på avdelingene.
Takk til Michael Robson (National Maternity Hospital, Dublin) for råd og hjelp.

 På vegne ressursgruppen

Jørg Kessler