Norsk gynekologisk forening

2017

Norsk Kvinnelig Inkontinens Forum - gratis fagdag

Hvorfor lekker den sporty nullipara? Hva gjøre når pasienten har vond av sin slynge? Hvordan håndtere den eldre pasienten med urinlekkasje? Svarene får du 10. november, meld deg på nå!
4. september 2017
nkIR_nEWSARTIKKEL

Fredag 10. november 2017, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Rødt Auditorium, Patologibygget (Bygg 25, se oversiktskart)

Norsk Kvinnelig Inkontinens Forum inviterer til seminar. Det er gratis og programmet er variert og egnet til alle, ikke bare urgogynekologer!

10.55 Ingrid Volløyhaug ønsker velkommen
11.00 Smerter etter midturethraslynger - Håndtering Sigurd Kulseng-Hanssen
11.25 Urinlekkasje hos nullipara og toppidrettsutøvere - Sporty jenter lekker mest Ingeborg Hoff Brækken
11.45 Toalettvaner og blæretrening hos den eldre pasient, Geriaterens perspektiv og  Uroterapeutens perspektiv; (Renate Pettersen og Janicke Frugård )
12.30 Pause 12.45 Urethratrykk - for hvem, når, hvordan? (Niels Klarskov (DK) )
13.20 Produktinformasjon fra Astellas
13.25 Produktinformasjon fra Allergan

13.30 Lunch

14.30 Reflektometri – hva er det? (Niels Klarskov (DK)
15.05 Stimulator/ vibrator som stressinkontinensbehandling (Ingard Nilsen)
15.30 15.35 Produktinformasjon Contura Bulkamid ( Hjalmar Schjøtz)
16.00 Kaffepause

16.15 Reoperasjoner etter midturetraslynger (Sigurd Kulseng-Hanssen )
16.40 NKIR satsningsområde 2018 (Dimoski/Kulseng-Hanssen )
16.50 Møteslutt

Deltagelse, mat ved ankomst, lunch og kaffe i pausene er kostnadsfritt. Ingen begrensning på antall deltagere fra hver avdeling. Vi ber om påmelding til møtet innen 15. september.

Bindende påmelding med navn og profesjon på deltagerne skjer til:

Bjørg Tove Johansen, Kvinneklinikken,
Bærum sykehus bjorg.tove.johansen@vestreviken.no
tlf 67809452