Norsk gynekologisk forening

2017

Ny utgave av Gynekologen i postkassen og på nett

Årsmøteutgaven inneholder både abstracts til frie foredrag, programmet og de vanlige, gode artikler vi har gledet oss til!
24. oktober 2017