Pasientskade kan unngås

Implantert utstyr kan føre til brannskade i omkringliggende vev- MR sjekklister fylles likevel ut for slett.

Slett eller ikke utfylte sjekklister kan føre til alvorlige hendelser under MR undersøkelsen. Ikke bare nevnte brannskade i omkringliggende vev er en farlig følge, men utstyret kan endre posisjon, slutte å fungere eller bli skadet i kontakt med magnetfeltet og radiobølgene.

Mange er ikke klare over at radiologer og radiografer ikke alltid har tilgang til samme journalopplysninger som vi, og at de derfor er avhengige av sjekklistene fylles ut ordentlig. Dette også for å spare tid og planlegge undersøkelsen med riktig protokoll i utgangspunktet.

Helsedirektoratet har kommet med ny læringsnotat, som er verdt å lese og byr på en del overraskende informasjon!