Norsk gynekologisk forening

2017

Pepe Salvesen får NGFs hederspris

Listen over hans meritter er lang- men alle som har møtt ham, blir glad i hans elskeverdige personlighet. Pepe "has it all" og er et viktig rollemodell på den måten!
29. oktober 2017
IMG_4597.JPG

Jone Trovik, tidligere leder i Norsk Gynekologisk Forening delte ut prisen til Pepe Salvesen og begrunnet prisen med følgende tale:

 "Det var en stor glede å få utdele NGFs hederspris 2017 til Pepe pga hans mangeårig virke innenfor norsk gynekologi; både hans foreningsarbeidet (for/i NGF) men også hans mangeårige fremtredende kliniske og forskningsmessige virke innen fødselshjelp og fostermedisin.

P- Profesjonell
E-Engasjert
P-Pressetekke
E-Elskverdig

Profesjonelle Pepe (egentlig Kjell) Salvesen er oppvokst i Oslo 1958. Han studerte i Bergen (preklinikk) og Trondheim (klinikk), uteksaminert 1983. Han hadde turnus i Flekkefjord og Sauda,  et lite intermesso som bedriftslege i Lillestrøm og militærlege ved Gardermoen før han gjennomførte spesialistløp gyn/obst  ved St.Olavs hospital og fra han ble spesialist 1996 fortsatte som seksjonsoverlege. Pepe tok sin medisinske doktorgrad 1994 og ble professor ved NTNU 2003. Han har arbeidet to år i Sverige (2012-14 Lund/Skåne) og til sammen ett år i Cambridge men ellers har han trofast holdt faglig/akademisk stand i Trondheim hvorav  tre år som fagdirektør Helse-Midt.

Pepe har gjort en stor innsats innenfor Norsk Gynekologisk Forening; Han har bidratt mange år i spesialistkomiteen, også som leder. Han har vært medlem av NGFstyret i totalt 6 år, både som vitenskapelig sekretær og leder og sittet i Scientific board og styret i NFOG (Nordisk Forening for Obstetrikk og Gynekologi). Han har sittet i EBCOG styret (Europeisk Board and College of Obstetrics and Gynaecology) og har bidratt ved europeisk spesialisteksamen. Han har vært med å starte FAME (Fagmedisinsk forening DNLF).

Pepe er fostermedisiner med spesiell kompetanse i fostermedisinsk ultralyd. Han har virket som professor siden 2003 (NTNU og senere Lund) og har p.t 166 PubMed siteringer. Han har veiledet 17 PhD kandidater og er en skattet foreleser.

Publikum skåler for prisvinneren Pepe Salvesen fra St. Olavs

Engasjerte Pepe: Han er opptatt av kvalitet, også i obstetrisk akuttmedisin  og initierte opprettelse av ALSO Norge: Advanced Life Support in Obstetrics i 2003. Pepe ledet dette i 13 år! Han har vært i styret i Nordisk forening for ultralyd og ledet både Norsk forening for ultralyddiagnostikk samt European Committee for Medical Utralsound Safety så vel som Safety Committee i International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

Pressetekke Pepe: Han er imøtekommende, svarer villig på spørsmål også fra journalister og har bl.a deltatt i NRKs Newton som fødselslege for programlederen!

Elskverdige Pepe: ”En likandes kar” var den karakteristikk jeg møtte oftest når jeg ba kolleger om å karakterisere Pepe. Han er lett å be; og verken Europeiske MCQ eksamensspørsmål eller Nordisk engelskspråklig lærebokkapittel har vært vanskelig å få ham til å bidra med. Takk fra alle oss som spør om bidrag!

PEPE? Så hvorfor er Kjell blitt et navn som minner om en utgått pastill (PP; lakrispastill fra Freia)? Som minstebror med større (men ikke veldig store og delvis spansktalende søsken) ble Baby til Bebe til Pepe, så fikk vi oppklart det.

GRATULERER PEPE! Hilsen alle NGFere som fortsatt ønsker mangeårig samspill med deg.