Bayers Hederspris til Marie Ellström Engh

Årest prisvinner forener ekstraordinær klinisk og akademisk kunnskap- og har en hemmeliget angående forskning
hederspris_small

 Bayers Hederspris tildeles hvert år en gynekolog for beste forskningsinnsats eller fortjenestefullt arbeid i gynekologi/obstetrikk. Det er styret i Norsk Gynekologisk Forening som utnevner vinneren, mens Bayer bidrar med prispenger som er 20.000,-kr.

Marit Lieng, tidligere leder av Norsk Gynekologisk Forening, delte ut prisen i år. Hun holdt en morsom tale og mimret sin egen disputas i 2009, hvor Marie Ellström Engh var hennes opponent og klarte å vippe henne bittelitt av pinnen med et spørsmål om doppler-ultralyd. Marie har vært opponent mange ganger- men la oss begynne forfra!

Prisvinneren er opprinnelig fra Sverige. Hun ble spesialist i gynekologi i 1988 og disputerte ved Universitetet i Gøteborg i 1999. Etter det arbeidet hun ved Sahlgrenska Sjukehuset i Gøteborg, der hun var en aktiv deltager under oppstart og utvikling av endoskopisk kirurgi ved avdelingen. Hun flyttet til Norge i 2004 og har siden vært ansatt ved AHUS som overlege/førsteamanuensis og senere professor. 
Marie etablerte ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) ved AHUS og hun var initiativtaker til Bekkenbunns-senteret, som er etablert på samme sted og som i dag nyter både nasjonal og internasjonal anerkjennelse. 
Marie kan alt som er verdt å vite om diagnostikk av bekkenbunnslidelser- «Det Marie ikke vet om bekkenbunn, trenger man ikke å vite!» sies det i miljøet. Hun er en god og erfaren kliniker og operatør, både innen vaginal kirurgi og endoskopi.
Hun er en populær underviser blant medisinerstudentene og en hyppig brukt opponent ved disputaser både i inn- og utland. Hun har nesten 100 publiserte artikler, og har veiledet/veileder 11 doktorgradskandidater.

Hun er beskjeden på egne vegne, og kollegaene ved AHUS karakteriserer henne som en som hjelper og lar de ynger og kollegaene utvikle seg på en forbilledlig måte, noe som et jublende-A-hus bord på årsmøtemiddagen kunne bekrefte.

Marie Ellström Engh er en meget verdig vinner av Bayers Hederspris. I sin takketale var hun tydelig glad over å ha fått prisen og kunne fortale hvordan hun ble lokket inn i forskningen: «Du slipper så mange vakter, hvis du forsker!».