Norsk gynekologisk forening

2018

Forfattere til den nye veilederen i obstetrikk søkes!

Jeg har også vært med eng gang og skrevet kapittel... her kan du lese hvordan det gikk!
26. september 2018
last ned

Det gikk selvfølgelig helt greit! Og for å være ærlig, så var det for gyn-veilederen jeg skrev, men det er jo nesten det samme, ikke sant! Om ikke så lenge skal de uansett flytte sammen til samme APP!

Veilederen skrives av norske gynekologer og obstetrikere, og det er svært ønsket at alle grupper i vårt fag er representert: LIS leger, overleger, privatspesialister, folk med og uten forskningsbakgrunn etc. De som har et spesialfelt og spesialinteresse er naturlige kandidater til et spesiell kapittel. Men også med bred kunnskap er man verdifull.

Kildesøk og rangering av evidensnivå gjøres av alle, kan man det ikke fra før, lærer man mye i prosessen. Så man trenger ikke å være redd for å ikke være smart nok... 

Også i denne runden har Anne Flem Jacobsen tatt på seg den store oppgaven å være sjefredaktør for veilederen. Alle som er interesserte skal sende mail til Anne Flem Jacobsen snarest!

Sjefredaktør Anne Flem Jacobsen til venstre- se, det er ikke farlig å sende mail til en så snill person!

Sjefredaktør Anne Flem Jacobsen til venstre- se, det er ikke farlig å sende mail til en så snill person