Golden Rolf!

Rolf Kirschner har fått "Gold Decoration of Honour", en meget høyt hengende internasjonal utmerkelse
Dr Kirschner2

UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes, den europeiske foreningen for legespesialister) har tildelt vår kollega Rolf Kirschner en meget høyt hengende utmerkelse nemlig den såkalte Gold Decoration of Honour.

Tildelingen fant sted i Brussel i oktober i forbindelse med 60 års jubileet for UEMS. Rolf får denne for sin mangeårige innsats i EBCOG, som strekker seg helt tilbake til dannelsen av EBCOG ved fusjon av to forløpende organisasjoner  -en fusjon som Rolf med sine store organisatoriske og diplomatiske evner sterkt bidro til. Han har vært aktiv i en rekke komiteerinnen EBCOG, deltatt i akkreditering av sykehus (EBCOG Visiting and Accreditation of Ob/Gyn training programmes in Europe),  og har ledet utarbeidelse og gjennomføring av europeisk spesialisteksamen. De siste årene har han vært Secretary General. Han ble Honorary Fellow av EBCOG i 2016. Rolf er høyt respektert og har stor evne til å få folk til å arbeide sammen. Han har vært en tydelig stemme i organisasjonen, og har satt Norge på kartet.

Dette er en del av begrunnelsen:
“Dr Kirschner has been active in various EBCOG Committees, including the Hospital Recognition Committee where he has performed a number of Hospital Visits and Accreditations. He has been at the forefront in representing ENTOG on the Board, Executive and various committees as well as in accreditation. He represented EBCOG in forming the Joint Multidisciplinary Committee on Sexual Medicine, together with Professor Johannes Bitzer. He is an Honorary Fellow of EBCOG (the highest award that EBCOG bestows) and was made a Fellow of the European Committee of Sexual Medicine.”

 

Rolf har representert NGF på den aller beste måte og vi er stolt av ham.  Vi gratulerer ham med denne høyst fortjente utmerkelsen!