Norsk gynekologisk forening

2018

Habituell spontanabort - nye ESHRE-guidelines

Mange myter, tårer og fortvilelse spinner seg rund habituell spontanabort. Da kan det være en fordel å være oppdatert- og denne nye veilederen er gull verdt!
17. januar 2018
Eshre recurrent pregnancy loss

ESHRE (European Society of Human Reproduciton and Embryology) har utgitt nye utrednings- og behandlingsanbefalinger for par med habituell spontanabort (Recurrent pregnancy loss, RPL). Dette er et tema som alle gynekologer møter i sin praksis og det kan være smart å være oppdatert- allerede før pasienten kommer.

Guidelineforfattere har gjort en fantastisk jobb på mange måter, det er en veldig gjennomsiktig kunnskapsbasert rapport og de har lagt en oversikt over alle studier som ble med og de som ble eksludert på grunn av for dårlig kvalitet.

ESHRE guideline group

Selve rapporten tar for seg risikofaktorer for RPL, alt fra livstil til arv, hva man skal huske under utredningen, men også behandlingsmuligheter. Veldig viktig er også kapittelet om prognose for par som opplever å være i denne krevende situasjonen med gjentatte spontanaborter.

Rapporten gir også en god oversikt over det som IKKE er meningsfullt å gjøre eller utrede, noe som er veldig bra da man som gynekolog ofte blir konfrontert med etterspørsel om diffuse, «nye» og komplekse blodprøver eller behandlinger.  Dette gjelder ofte kvinner som søker behandling i utlandet og får en lang liste med dyre blodprøver og test, som skal tas i Norge. Det er viktig å huske at bioteknologiloven regulerer for eksempel gentesting i Norge og at paret må være klar over hva de gjør med resultatet av en slik test. Ikke få gynekologer har opplevd å bli konsultert om prøveresultater på både gentest og blodprøver, som ble rekvirert av andre, som ikke har verken etablert diagnostisk indikasjon eller noen behandlingsmulighet, dersom man oppdager feil. Det er viktig å formidle det til pasienten! På http://www.bioteknologiradet.no/temaer/gentesting/ finner man mye nyttig informasjon.

På nettsiden til ESHRE er det også informasjon til pasienten, men selvfølgelig på engelsk- dessverre har NGF ikke pasientinformasjon på norsk ennå. Det finnes en god del nettsider fra pasienter til pasienter, hvor av noen er relativ oppdaterte og hvor pasienter kan dele sine historier og få litt optimisme fra solskinnshistorier, som noen deler. Blant disse er habituellabort.com, og diverse spesial-fora på ønskebarn.no eller barnimagen.no.