Norsk gynekologisk forening

2018

Legemiddelverket med råd om bruk av Esmya

Klare anbefalinger om bruk av Esmya skal sikre forsvarlig bruk av medisinen
13. august 2018
legemiddelverket
Nye forskrivninger av medisinen mot muskelknuter ble utsatt i perioden hvor legemiddelverket gjennomgikk sikkerheten av ullipristalacetat (se til høyre). Nå kom konklusjonen.
Råd til helsepersonell:
  • Esmya skal kun brukes for intermitterende behandling av moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer, av kvinner i fertil alder hvor kirurgi ikke er aktuelt (dvs. kvinner som ikke kan eller vil opereres). 
  • Esmya er fortsatt indisert for én behandlingskur preoperativt (opptil 3 måneders varighet) ved behandling av moderate til alvorlige symptomer på uterusmyomer hos voksne kvinner i fertil alder.
  • Esmya er kontraindisert hos pasienter med underliggende leversykdom.
  • Det må tas leverfunksjonsprøver ved baseline før behandlingsstart, én gang i måneden i løpet av de 2 første behandlingsregimene og 2–4 uker etter avsluttet behandling. 
  • Behandlingen med Esmya må ikke startes hvis alanintransaminase (ALAT) eller aspartataminotransferase (ASAT) > 2 x øvre normalgrense (isolert eller i kombinasjon med bilirubin > 2 x øvre normalgrense).
  • Behandlingen må seponeres hos pasienter med ALAT- eller ASAT-nivåer som er > 3 x øvre normalgrense.
  • Informer pasienten om tegn og symptomer på leverskade (kvalme, oppkast, smerte i øvre del av mage, nedsatt matlyst, slapphet eller gulsott) og at de må ta umiddelbart med lege hvis noen av disse symptomene oppstår. Pasienten bør undersøkes og det bør tas leverfunksjonstester. 

Les hele anbefalingen her.