Norsk gynekologisk forening

2018

Oddvar Sviggum æret med NGFs hederspris

Det er ikke hvem som helst som kan få denne utmerkelsen- og Jone Trovik forteller hvorfor årets prisvinner ikke er noe unntak...
29. oktober 2018
NGF pris small

Sviggum tildeles denne pris for sitt mangeårige iherdige virke for foreningen spesielt og norsk gynekologi-fødselshjelp generelt!

Opprinnelig vestlending (født på loftet i familieboligen i Fjell) men drog utenlands for studier og vel hjemme i Norge ble det i Midt-Norge han bosatte seg og senere har hatt sitt virke. Spesialistutdanning i Trondheim og Ålesund (godkjenning 1988), og fra 1995-2007 var han avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken Ålesund sjukehus. Der har han veiledet mange leger som har startet sin karriere som gynekolog ved hans avdeling.

Faglig var det først obstetrikk/obstetrisk ultralyd som var hovedfokus, han bidrog til flere artikler i Tidsskrift for den Norske Legeforening om ultralyd men også en Lancetartikkel om at norske obstetrikere foretrekker vaginal fødsel. Han var den første i Norge som innførte STAN ved sin sykehusavdeling.

Fra 2007 har han arbeidet i privatpraksis og da har generell gynekologi fått større fokus. Infertilitetsbehandling  i form av IVF har han riktignok ikke selv bedrevet ”hands-on” men mangeårige Alpeturer med IVF-kolleger har både sikret hans gode slalomferdigheter men også faglige input fra den delen av faget vårt.

Oddvar Sviggum får utdelt prisen av Jone Trovik

Han har alltid vært godt likt av sine pasienter, noe som gjenspeiler seg i rangering på 4,5 (av 5 mulige) på Legelisten.no.

Oddvar har sittet 8 år i styret i norsk Gynekologisk Forening: 1994-98 som sekretær, da gjennomførte han samtidig grunnkurs i administrasjon og ledelse og fikk enda mer formelle kvalifikasjoner for ledervervet han innehadde fra  1998-02.

Som styremedlem og leder var han aktiv talsmann for foreningen, medlemmer og faget inn mot Legeforeningen, helsestyresmakter og norsk offentlighet. Han bidrog samtidig inn i Nordisk Forening for Obstetrikk og Gynekologi. Han har ledet Perinatalkomiteen i Møre og Romsdal i 12 år og vært i styret (leder/nestleder) av Norsk Perinatalmedisinsk forening 4 år. Oddvar deltar trofast (og aktivt) på NGFs årsmøter og etter at årsmøtet ble flyttet til oktober har han ofte kunne feire sin fødselsdag samtidig (26.10).

Så oppsummert:

S-Spesialist og STAN

V-Viderekommende og Veiledning

I-Interessert og Interessefelt (faglig bredt! Også habil fotograf med egen utstilling)

G-Grei!

G-Gynekolog

U-Uanfektet, Ujålete (?) Stiller dog alltid med tversoversløyfe på årsmøtemiddag

M-Medi-3 (nåværende arbeidssted)

 

Nest år fyller Oddvar 70 år, vi håper vi får feire det sammen med ham under årsmøtet i Bodø!