Påmelding til årsmøte 2018 er åpnet!

Årsmøte går av stabelen i Oslo 24. -26. oktober 2018, nå er påmeldingen åpnet!
aarsmøte FB teaser

PÅMELDING

 

PROGRAM NGF ÅRSMØTE Oslo 2018

 ONSDAG 24. oktober

17.30-19.00:                     Formøter

 • Norsk Urogynekologisk gruppe
 • FUGO
 • Praktiserende spesialisters Landsforening
 • Norsk forum for Gynekologisk Onkologi
 • Norsk Gynekologisk Endoskopiutvalg

Francis Gardener: Hysteroskopisk morcellation in an outpatient setting.

Gunter Noe: Pectopexy technique and longtime results.

 • Lederforum

Lisbeth Sommervold, administrerende direktør, Vestre Viken HF : Ledelse i pasientsikkerhetens tid

 

20.00-23.00:                     Get-together 

 

Torsdag 25.oktober

09.00-09.30 Åpning av årsmøtet

09.30-10.30 Placenta og vår helse

                       Tore Henriksen, Professor emeritus, Det medisinske fakultet, UiO

10.30-11.00 Pause

11.00-12.00 Frie foredrag 1 (Obstetrikk)

12.00-13.00 Lunch/Lunch symposium

13.00-14.30 Frie foredrag 2 (Gynekologi)

14.30-15.00 Pause

15.00-16.30 HPV primærscreening og vaksine

 • Ingrid Baasland, stipendiat NTNU: HPV primærscreening
 • Mari Nygård, leder for gruppe for HPV relatert epidemiologisk forskning, Kreftregisteret: Vaksine til kvinner over 26 år/vaksine til vaksinerte
 • Ameli Tropé, leder for Livmorhalsprogrammet, Kreftregisteret: Screening for vaksinerte

16.30-17.00 Pause

17.00-18.30 Generalforsamling

19.30-01.00 Årsmøtemiddag

 

Fredag 26. oktober

09.00-10.30 Pasientmedvirkning

 • Pål Gulbrandsen, professor i helsetjenesteforskning, UiO: ”Hvordan oppnå pasientmedvirkning når tida er knapp”
 • Hva gjør vi når kvinnen nekter keisersnitt?

                 Dag Moster, overlege Nyfødt-intensiv, Haukeland, leder klinisk etisk komite Helse- 

                 Bergen

                 Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, NTNU

Diskusjon og spørsmål

10.30-11.00 Pause

11.00-12.00 Frie foredrag 3 (Gynekologi)

12.00-13.00 Lunch/Lunch symposium

13.00-14.30 Frie foredrag 4 (Obstetrikk)

14.30-15.00 Pause

15.00-16.30 IVF 40 år; Hvor står vi og hvor går vi?

 • Liv Bente Romundstad, Spiren Fertilitetsklinikk og NTNU: Assistert befruktning med dalende obstetrisk risiko
 • Nan Oldereid, IVF klinikken Livio: Moderne IVF behandling med vekt på ovarial stimulering.
 • Hans Ivar Hanevik, sykehuset Telemark og leder Norsk Forening for Assistert Befruktning: Kan IVF påvirke menneskets evolusjon?
 • Gareth Greggains, Reproduksjonsmedisinsk avdeling, OUS: Epigenetikk og tidlig embryoutvikling

16.30-16.45 Avslutning