Har du gjort denne utrednings-tabben også?!

For mange er fertilitetsutredning litt som kjøring i snøstorm- man aner veien, men vet egentlig ikke helt. Det kan endres med denne1-dags kurs!
Infertilitet_stavanger

Årlig holder noen svært flinke fertilitets-spesialiter en DNLF-godkjent dagskurs i infertilitet, der du lærer deg alt du trenger å vite for å utrede og veilede par som er ufrivillig barnløse. Kurset passer for leger i spesialisering, overleger i sykehus, privatpraktiserende gynekologer, samt allmennpraktikere.

Finn ut hvilke prøver du trenger å ta av kvinnen på poliklinikken for å finne ut om hun har prematur ovarialsvikt? Kan du kriteriene for PCOS? Du har antageligvis henvist mannen til sædprøve, men hvilke råd gir du ham om svaret? Og kanskje aller viktigst, hva er sjansen for at et infertilt par som sitter hos deg på poliklinikken vil kunne bli foreldre, og hvor lenge kommer det til å ta?

Visste du at dersom det er regelmessig menstruasjon, gir det ingen tilleggsverdi å måle progesteron på dag 21 av syklus.  Og hvis hun har regelmessig menstruasjon, har det heller ingen hensikt å stimulere med klomifensitrat eller letrozol. Hun har allerede per definisjon eggløsning?

Kom til Stavanger 7. mai.! Vi lover å lære deg alt du trenger om infertilitet!!