Til en kollega som gikk bort

Professor emerita, dr. med Babill Stray-Pedersen sovnet fredelig inn 24. april, 76 år gammel, etter lengre tids sykdom. Den energiske, kunnskapsrike, flotte og varme kvinnen er borte.
babill-sju-copy
Foto: Ola Sæther

Det er helt overveldende og imponerende hva Babill har utrettet innen sitt fagområde fødselshjelp og kvinnesykdommer, medisinsk forskning og undervisning, både nasjonalt og internasjonalt.

Babill var overlege ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet i 20 år frem til 2013, og fra 1993 professor ved Universitetet i Oslo. Hennes forskning resulterte i til sammen over 400 vitenskapelige publikasjoner, samt bøker, bokkapitler og populærvitenskapelige publikasjoner. Forskningen omfatter global kvinne-mor-barn helse, forebygging og behandling av infeksjoner fra mor til foster, reproduksjonssvikt, familieplanlegging, hormoner og overgangsalder, Alzheimer, migrene m.m.

Hun hadde forskningsprosjekter i mange land i Afrika, Asia, Sør-Amerika og Russland. Hun var hovedveileder for  40 dr. grads stipendiater, ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, har mottatt kongens gullmedalje for forskning, og er æresprofessor ved Universitetene i Riga, Belfast og Buenos Aires. Hun har hjulpet underpriviligerte å nå sine drømmer!

Professor emerita, dr. med Babill Stray-Pedersen

 Babill var kjent som en glimrende foredragsholder og har vært leder for legestudentundervisningen innen fødselshjelp og kvinnesykdommer i perioden 1996-2013.

 Babill var ungdommelig og fargerik, hadde et smittende humør, gode replikker, god humor og hadde utallige morsomme og spennende fortellinger fra sine mange utenlandsreiser.

Hun var en kjær, respektert og meget dyktig kollega. Alle ble glad i Babill, så vel pasienter som kolleger. Hun var alltid villig til å gi råd og hjelp til sine kolleger, og pasientene visste at de var i de beste hender når de ble behandlet av henne.

Vi er stolte over at Babill har vært en slik enestående representant for Kvinneklinikken, Rikshospitalet og Universitet i Oslo. Hun var en éner innen vårt fagområde fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Våre tanker går først og fremst til de nærmeste, hennes fire flotte barn og deres familier.

I takknemmelighet lyser vi fred over Babills minne.

Vi savner deg!

 

På vegne av Kvinneklinikken, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus
Thomas Åbyholm, prof. emeritus, dr. med., tidligere klinikksjef ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet.
Branka Yli, PhD kvalitetsrådgiver Fødeavdeling OUS