Viktig å utveksle erfaringer med ONEWS!

En konferanse i mai gir anledning til det. Si ifra til deres jordmødre!
onews
Foto: Sigbjørn Kristiansen

Den nasjonsale arbeidsgruppa for ONEWS og SIM Ahus har gleden av å invitere til erfaringskonferanse mandag 6.mai 2019 på Ahus.  

For flere opplysninger og påmelding følg denne lenken:

 

https://www.kompetansebroen.no/kurs/onews-erfaringskonferanse/

 

Kurset inkludert lunsj er gratis. Vi betaler reiseutgifter over kr 400 for en jordmor og en lege fra hver deltakende føde-barsel avdeling. Det er god plass i auditoriet vårt så fødeavdelingene kan sende flere deltakere, men dere må da dekke reiseutgiftene for ytterligere deltakere.
Vi arbeider med programmet, og når det er klart sender vi det ut og det vil også bli lagt inn på www.kompetansebroen.no

 

De irske innledere har sendt oss foreløpige titler for sine innlegg: 

Karen Power - The origins of IMEWS and developing the national clinical guideline
Michael Turner- Clinical consideration for an obstetric early warning system
Triona Cowman - IMEWS training and implementation

Send gjerne inn forslag til tema du vil ha belyst i innlegg eller i gruppearbeid i løpet av dagen.

Vennlig hilsen kurskomite:
Eva Øverland (Ahus), Helene Heide (Vestre Viken/Bærum), Ingvild Nordhagen (OUS/Ullevål), Elisabeth Einarson (Ahus), Eli Aaby (Ahus).