2. utgave av nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

Nasjonale handlingsprogram med faglige retningslinjer for kreft skal bidra til at det offentlige
tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Første utgave ble utgitt i 2016, andre utgave er nå klar (20.05.20).

Retningslinjen er utgitt av Helsedirektoratet og du finner handlingsprogrammet her: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft og også under fanen Veiledere - Andre fagressurser.