Norsk gynekologisk forening

2020

Brev fra HOD om endringer i Bioteknologiloven

Stortinget vedtok 8. juni endringer i Bioteknologiloven. Helse og omsorgsdepartementet har skrevet et brev der de orienterer om endringene.
19. juni 2020