Forslag til organisering og innføring av tilbud om NIPT og ultralydundersøkelser i første trimester

Helsedirektoratets har utredet hvordan tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester av svangerskapet og utvidet mulighet for NIPT (ikke-invasiv test av fosteret) kan innføres i helsetjenesten, etter at Stortinget besluttet at dette skal innføres.
UL

Utredningen kan leses her og webinaret der utredningen blir presentert kan fortsatt sees, videoen ligger nederst på siden.

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forslag-til-organisering-og-innforing-av-tilbud-om-nipt-og-ultralydundersokelser-i-forste-trimester