Norsk gynekologisk forening

2020

Forslag til organisering og innføring av tilbud om NIPT og ultralydundersøkelser i første trimester

Helsedirektoratets har utredet hvordan tilbud om ultralydundersøkelse i første trimester av svangerskapet og utvidet mulighet for NIPT (ikke-invasiv test av fosteret) kan innføres i helsetjenesten, etter at Stortinget besluttet at dette skal innføres.
27. november 2020
UL

Utredningen kan leses her og webinaret der utredningen blir presentert kan fortsatt sees, videoen ligger nederst på siden.

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forslag-til-organisering-og-innforing-av-tilbud-om-nipt-og-ultralydundersokelser-i-forste-trimester