Fosterdiagnostikk etter 1.7.20

Stortinget ba i mai 2020 regjeringen om å sørge for at det gjøres endringer i tilbudet om fosterdiagnostikk. Se vedtak på stortinget.no

Inntil videre videreføres tilbudet om fosterdiagnostikk som det er. Gravide får samme tilbud om ultralydundersøkelser og fosterdiagnostikk som tidligere, se helsenorge.no og nedenfor.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede hvordan vedtakene kan innføres i helsetjenesten. Direktoratet skal involvere fagmiljøet i arbeidet og få en vurdering av hvilke nye faglige anbefalinger/endringer i eksisterende retningslinjer som bør utarbeides for å sikre kvaliteten på tilbudet. Se brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (pdf)

Inntil de nye ordningene er på plass, videreføres eksisterende retningslinjer for fosterdiagnostikk, NIPT og ultralydundersøkelser.

Følg lenken under: 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/bioteknologi/fosterdiagnostikk