Innlegg: Igangsetting av alle fødsler i svangerskapsuke 41 er uhensiktsmessig

Camilla Haavaldsen, Anne Eskild og Nils-Halfdan Morken har skrevet i Tidsskriftet: "Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet diskuterer om fødsel bør igangsettes hos alle gravide i svangerskapsuke 41. Etter vår mening er denne diskusjonen unødvendig."
induksjon
Prosentandel igangsatte fødsler og utfall hos nyfødte blant alle enlingfødsler til termin i Norge i perioden 1999–2015 (n = 917 365). Datakilde: Medisinsk fødselsregister.

"I Norge har det vært en betydelig økning i andel igangsatte fødsler, fra 9,7 % i 1999 til 26,1 % i 2019 (7). Likevel har dødfødselraten i svangerskap til termin vært uendret. Det har heller ikke vært noen endring i andel barn som legges inn ved nyfødtintensivavdeling, eller i andel nyfødte med lav apgarscore."

Forfatternes konklusjon: 
Igangsetting av alle fødsler i svangerskapsuke 41 har ingen eller usikker effekt. Det viser Folkehelseinstituttets kunnskapsoppsummering. Å iverksette et særdeles ressurskrevende og kostbart tiltak når man ikke sikkert vet om tiltaket har positiv effekt, er ikke hensiktsmessig.

Les hele artikkelen her: 

https://tidsskriftet.no/2020/11/debatt/igangsetting-av-alle-fodsler-i-svangerskapsuke-41-er-uhensiktsmessig