NFOG textbook

NFOG e-textbook lansert 1.09.2020!

nfog

Gratis, engelsk lærebok i gynekologi og obstetrikk for medisinstudenter finnes på
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/opslag-og-vaerktoejer/laereboeger/obstetrics-gynecology/
 
Som ledd i tverrnordisk kvalitetsarbeid har NFOG initiert et lærebokprosjekt i gynobst for medisinstudenter. Målet var å tilby et læreverk som kunne benyttes ved alle universiteter i Norden (der gynobst er internasjonal dvs engelskspråklig termin) og representerer den nordiske tilnærming til vårt fag (som på en del områder er annerledes enn både i USA og andre deler av Europa). Læreboken er publisert fritt, dvs. gratis for studentene (og alle andre!) å bruke. Mange av våre studenter reiser ut i gynobsttermin, da vil de kunne formidle tilbud om gratis læreverk til medstudenter der.

Takk til alle bidragsytende kolleger!! Dette er dugnad, og veldig mange har stilt opp her; skrevet, laget videoer, funnet gode illustrasjoner. Underveis har en rukket å samarbeide med mange nordiske kolleger og styrket/nyutviklet samarbeid på tvers av våre land. Bare etter to dagers tilgang får jeg begeistrede tilbakemeldinger fra studentene! Jeg vil tro at denne også er nyttig for de aller mest nytilsatte LISgynekologer-to-be. Formell anmeldelse av e-boken vil komme i Gynekologen når den er komplett.

 

Jone Trovik

Professor UiB
På vegne av NFOG e-textbook redaksjonskomiteen