Ny bioteknologilov

26.05.20 vedtok Stortinget endringer i bioteknologiloven og nye tilbud om fosterdiagnostikk innenfor svangerskapsomsorgen.

Se saken her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77395

 

Endringene omfatter blant annet ja til eggdonasjon, assistert befruktning til enslige og rett til tidlig UL med tilleggsundersøkelser for alle gravide innenfor den normale svangerskapsomsorgen. Disse endringene vil få konsekvenser for faget vårt. Det er imidlertid mange ubesvarte spørsmål da endel av vedtakene kan være vanskelig å tolke. Helseministeren sa 27.05 at regjeringen må sette seg inn i vedtakene før de tar stilling til den videre prosessen.Høie påpeker at departementet blant annet må bruke mer tid på forslag som ikke er utredet før de ble vedtatt. I tillegg må regjeringen vurdere de økonomiske konsekvensene av flere av vedtakene.

Styret i NGF er i kontakt med helsemyndigheter og fagmiljø for å innhente så mye informasjon som mulig og være i tett dialog i løpet av prosessen. Vi skal behandle saken på styremøte 2.juni 2020 for å legge en foreløpig plan for håndtering.