Revidert veileder i fødselshjelp 2020

Det er med glede vi presenterer den nye veilederen i fødselshjelp 2020!
hender

Kjære kolleger!

Det er en stor glede å kunne presentere "revidert veileder i fødselshjelp 2020" for høring blant medlemmene.

Tusen, tusen  takk til alle som har bidradd, dere har gjort en fantastisk jobb!

Høringsversjonen vil ligge ute i 4 uker for kommentarer. Det er et stort og omfattende dokument hvor de enkelte retningslinjene er ordnet alfabetisk.
Alle medlemmer kan komme med høringsinnspill. Disse blir vurdert av kapittelredaktør og medarbeidere og evt inkorporert. De endelig reviderte kapitlene sendes deretter til ansvarlig redaktør.
Det sendes ikke svar på høringsinnspill.  

Høringsinnspill sendes til adm sekretær:

Lill Mailen Løvhaugen UXILLV@ous-hf.no innen 23.mars


Merk kommentarene med
1. Hvilket kapittel du kommenterer (korrekt tittel)
2. Hvem er kapittelansvarlig (øverste navn med mailadresse)
3. Ditt navn, arbeidssted og mailadresse
Lill Mailen sender dette så videre til kapittelansvarlig og redaksjonsansvarlig for vurdering og evt revidering.

Endelig versjon planlegges publisert før sommeren og er avhengig av antall og omfang hørings-innspill.

Vennlig hilsen
Anne Flem Jacobsen (hovedredaktør),
Katrine D. Sjøborg, Kevin S. Oppegaard og Jørg Kessler (medredaktører)