Norsk gynekologisk forening

2020

Robotkonferanse 2020

"Kjære kollegaer med interesse for robotassistert laparoskopisk kirurgi: Velkommen til konferanse i Arendal 7.-8.mai 2020..."

3. mars 2020
robot

Se mer info her:

Robotkonferanse 2020