Webinar 09.06.20

Helsedirektoratet arrangerer i samarbeid med Folkehelseinstituttet webinar "Gradvis tilbakeføring til normal drift - Svangerskap, fødsel og barselomsorg under covid-19 pandemien"

Tid: 09.06.20 kl. 14.00 -15.15

 

Primære målgrupper er spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer, jordmødre og leger i helseforetak, helsestasjon og privat praksis som tilbyr svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg. Webinaret er også relevant for ledere, personer med interesse for svangerskap- fødsel og barselomsorg og annet helsepersonell

Les mer og påmelding via lenken under:
https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/webinar-om-gradvis-tilbakeforing-til-normal-drift-av-svangerskap-fodsel-og-barselomsorg-under-covid-19-epidemien