Norsk gynekologisk forening

2020

Webinar 18.11.20 fra Hdir om NIPT, tidlig UL og fosterdiagnostikk

Helsedirektoratet inviterer til webinar 18. november kl 12.30 – 13.30 der man presenterer Helsedirektoratets utredning om oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om NIPT, tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk og utredning av budsjettkonsekvensene av anbefalingene.
16. november 2020
bloodtest

Media og andre inviteres til  å stille spørsmål til Helsedirektoratet og fagpersoner som har arbeidet med utredningen.

 

Informasjon om webinaret og lenke til arrangementet finnes her: https://www.helsedirektoratet.no/konferanser/presentasjon-av-utredning-om-nipt-tidlig-ultralyd-og-fosterdiagnostikk-webinar

 

Det er ikke behov for påmelding. Seminaret er åpent.  

 

Vi håper dette vil gi tilhørerne god innsikt i arbeidet som er levert.

 

På vegne av Helsedirektoratet,

 

 

Torunn Janbu

Avdelingsdirektør Avdeling Spesialisthelsetjenester

Divisjon Kvalitet og forløp

Helsedirektoratet