Norsk gynekologisk forening

2021

Obstetrisk guidelinemøte 7.-9. januar 2022

Som besluttet på årets generalforsamling avholdes det første obstetriske guidelinemøtet 7.-9. januar 2022 på Soria Moria i Oslo. Møtet er et pilotprosjekt, lagt opp etter modell fra Danmark.
16. november 2021
Osloutsikt