12. - 13. april 2023: 2 UL kurs i Trondheim: Screening for preeklampsi og 3D UL

Trinn 2 ultralyd
Trondheim 12.04.23 – 13.04.23 Sted: KS12, Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital
trh

To kurs arrangeres etter hverandre slik at man kan få med seg begge dager om man ønsker. 

Screening for preeklampsi i uke 11-14

I løpet av 2023 er det sannsynlig at det åpnes for/innføres screening for preeklampsi i uke 11-14 i Norge. Vi tilbyr et kurs i metoden med praktiske øvelser i bruken av en algoritme for å regne ut individuell risiko for preterm preeklampsi ut fra risikofaktorer, blodtrykk, ultralyd av arteria uterina og biomarkøren PlGF.

3D ultralyd i gynekologi

Ved trinn 1 kurset i ultralyd har vi opplevd økt interesse for bruk av 3D ultralyd i gynekologi. 3D ultralyd er nyttig ved undersøkelser av uterus og i urogynekologi. Vi tilbyr et kurs med praktiske øvelser i å håndtere 3D volumer til å fremstille gode bilder av uterus og bekkenbunnen

 

Påmelding

Kristin.Gresli@stolav.no

Det er mulig å delta på enkeltdager Kurset er søkt godkjent hos Legeforeningen Kursavgift 3200 kr/dag (Legeforeningens satser). Maks deltakerantall 25 – først til mølla gjelder

 

Program