Acta Obstetrica et Gynaecologica Scandinavica søker ny junior assisterande redaktør!

acta_screenshot

Arbeidsoppgåvene består primært i å vurdere og forbetre artiklar til Acta, i nær samarbeid med sjefsredaktør og visesjefsredaktør. Junior assisterande redaktør tar del under redaktørmøte, stillinga varer i utgangspunktet i to år, løn er DKR 35 000,- per år.

Acta har utvikla seg til å bli eit av dei leiande tidsskrifta innan gynekologi og obstetrikk, med ein impactfaktor på 3,6. Arbeid med dette tidsskriftet er eit unikt høve til å få erfaring frå medisinsk redaktørverksemd på eit profesjonelt høgt nivå, i eit fagleg stimulerande miljø.

Interesserte kan kontakte Oskari Heikinheimo på oskari.heikinheimo@helsinki.fi.

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2022/101/2