Gyn-onkologisk vintermøte 10. februar kl 16-20

vintr

Møtet holdes som et hybridmøte. 

Hvis du ønsker å delta melder du deg på denne lenken. Det er viktig å oppgi om du deltar via Zoom eller ønsker å være til stede (begrenset antall plasser). 

Programmet finnes her. 

Ved spørsmål, ta kontakt med ikrham@ous.hf.no