Innføring av HPV primærscreening i 2023

hpv

Viktig melding! 

Kreftregisteret planlegger etappevis å innføre HPV primærscreening for hele screeningpopulasjonen ila 2023. Til nå har HPV primærscreening omfattet aldersgruppen 34 – 69 år. Følgende foreslås:

  • Primær HPV screening for aldersgruppen 30 – 33 år fra nyåret
  • Deretter for aldergruppen 25 – 29 år

I denne forbindelse har Algoritmegruppen, nedsatt av Helsedirektoratet, utarbeidet en rapport der fordeler veies opp imot ulemper. Forslaget vil spilles inn til Styringsgruppen for screeningprogrammene i Helsedirektoratet 23.11.22. Rapporten kan leses her

Det er beregnet at dette på landsbasis, ila neste 2 årene, vil innebære ca. 1000 flere kolposkopier årlig (med biopsier eller konisering). F.o.m 2025 vil antallet kolposkopier og medfølgende prøvetagning reduseres, da stadig flere HPV vaksinerte kvinner kommer inn i screeningprogrammet.

 

Vi vet er kort frist, men ber om innspill fra dere innen 06.11.22.

Kreftregisteret er også interessert i innspill ift kapasiteten.

Dere (NGFs medlemmer) kan sende innspill på e-post til Ane Cecilie Munk: ane.cecilie.munk@sshf.no

 

Ane Cecilie Munk (Postdoc og overlege KK, SSK) er avtroppende repr. NGF i Rådgivingsgruppen for Livmorhalsprogrammet, men påtroppende i ny Rådgivingsgruppe for Kolposkopister (Johanne Toft overtar som repr. for NGF))