Koronavirus ved svangerskap og fødsel, versjon 7, er publisert!

Gry Findal og medforfattere har oppdatert kapittelet.