Norsk gynekologisk forening

2022

NPF webinar 25.8. om «Tidlig varslingsskår-nyfødt» TVS-N, et observasjonsverktøy til bruk på Føde-/Barselavdelingene

Velkommen til NPF webinar med Wendy Tyler torsdag 25. august kl 17:00 – 18.30
18. august 2022
npf

Tyler vil presentere et foredrag om NPFs søsterforening, den britiske perinatalforeningen, BAPM; aktuell strategi og arbeid; retningslinjer for praksis og utviklingen av Newborn Early Warning Trigger and Track 2 (NEWTT2). NEWTT er utgangspunktet for det vi i Norge kaller «Tidlig varslingsskår-nyfødt» TVS-N, et observasjonsverktøy til bruk på Føde-/Barselavdelingene for å oppdage sykdomsutvikling hos nyfødte. Tyler er invitert foredragsholder på Perinataldagene den 17/11-22 med presentasjonen: "Early Identification of Illness in the Newborn: a collaborative approach (NEWTT2)" 

Dr. Wendy Tyler er neonatolog i Storbritannia og kasserer for BAPM. Tyler var BAPMs første representant for «Local Neonatal Units & Special Care Baby Units» i Storbritannia. Deres arbeid ligger til grunn for bemanning og aktivitetsnivåer inkludert i «National Neonatal Critical Care Review» som er en del av helsemyndighetenes langtidsplan, svarende til det norske Helsedirektoratets faglige retningslinje «Nyfødtintensivavdelinger – kompetanse og kvalitet»
 

Hennes interesser inkluderer nyfødtresuscitering, tidlig identifisering av sykdom, stabilisering og nyfødtomsorg, og har utgitt MIST (Midwifery Identification, Stabilization & Transfer of the Sick Newborn).

Hun har også skrevet retningslinjer for praksis for BAPM omhandlende nyfødtomsorg knyttet til frittstående jordmor-ledede enheter og hjemmefødsler, Hun har også ledet arbeidsgruppen som har utviklet NEWTT2, forløperen for TVS-N og et verktøy for å identifisere sykdom hos føde-/barselbarn tidlig. Webinaret burde være av interesse for norske perinatalere, både i føde-/barsel og nyfødtomsorgen.

 

Lenke til webinaret:

Join Zoom Meeting
https://oslomet.zoom.us/j/62941759971?pwd=MlF4WTVmUkl5NjhwMXljNWJQUXRKQT09

Meeting ID: 629 4175 9971
Password: 591834