Forelesninger om medikamentell tumorrettet behandling - online i april!

NFGO (Norsk forening for gyn onkologi) ønsker å styrke kompetansen nasjonalt innen gyn kreft og medikamentell behandling og tilbyr undervisning nå i april.

Undervisningen vil bli holdt av Bente Vilming fra Radiumhospitalet og er lagt til onsdagene 12., 19. og 26.april fra 15.30-16.30.

Tema er medikamentell tumorrettet behandling med fokus på kjemoterapi og vedlikeholdsbehandling med PARP hemmere.

Det er et stort felt og det er mulighet for diskusjon. Hun har fokus på det praktiske, med bivirkninger og adekvat støttebehandling.

 

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 394 004 437 808
Passord: 9xpjKq