Gyn veiledermøte -24: Kapitler på høring - kom med innspill!

Kapitlene til revisjon er nå på høring - les dem her:

 

Redaksjonen er takknemlig for innspill på utkastene snarest og senest 01.01.24 til knuthordnes@gmail.com