Gynekologen har fått nye nettsider!

Godt nyttår alle sammen!
Tidsskriftet Gynekologen har til nå kun vært tilgjengelig i papirform eller som nedlastbare PDF-filer. Nå er bladet endelig tilgjengelig i nettversjon!
gd

Heretter vil faglig stoff publiseres på www.gynekologendigital.no, i tillegg til det fysiske bladet. Internt stoff og intern kommunikasjon vil fortsette på Facebook og legeforeningens nettsider som tidligere. 

Målet med digitaliseringen er at tekstene skal være lettere tilgjengelig i etterkant av publisering. Til nå har tekstene i Gynekologen i liten grad dukket opp i Google-søk. Spesifikke artikler har vært tilnærmet umulig å lete frem med mindre du husker eksakt hvilken utgave og hvilket år den var publisert. 

www.gynekologendigital.no blir bidragene mer tilgjengelig for både NGF-medlemmer og andre interesserte. Nettsiden har en søkefunksjon der man kan sortere og lete frem stoff etter fagfelt, format eller utgave. Vi håper dette vil gjøre det enda mer attraktivt å publisere i Gynekologen, og at flere vil få nytte av alt det gode arbeidet som allerede legges ned.

På NGFs sider vil det fortsatt ligge arkiv av PDFene fra hver utgave, du finner dem et stykke ned på forsiden. Den øverste fanen vil nå ta deg rett til den nye nettsiden. 

Velkommen til www.gynekologendigital.no!