Kapitler på høring etter gyn veiledermøte januar 2023

Hei alle medlemmer av NGF!


25. april 2023: Endelig er de reviderte kapitlene fra gyn veiledermøtet i Bergen klare til høring!


Takk til forfattere og medarbeidere for en flott og viktig jobb!

Dere vil se at to av kapitlene er delt slik at Adenomyose, Endometriose, Müllerske anomalier og Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen er blitt egne kapitler.

Fristen for å sende inn kommentarer er 15. mai. Det er opp til hovedforfatter om kommentarer og forslag blir tatt til følge. Etter høring og evt korreksjon blir de reviderte kapitelene lagt ut i Gyn-veilederen så snart som mulig.

 

Hilsen gyn veileder redaksjonen ved Pernille Schjønsby

 

Spontanabort

Muskelknuter i livmor

Fertilitetsbevarende behandling

Kjønnslemlestelse

Endometriose

Adenomyose (nytt kapittel)

Genitale misdannelser og forstyrrelser i kjønnsutviklingen

Müllerske anomalier (nytt kapittel)