Rutineendring for post partum RhD profylakse

Informasjon til landets føde- og barselavdelinger
skjermdump