Spørreundersøkelse: Når fjerner vi normale eggstokker hos kvinner uten økt risiko for eggstokkreft?

nj
  • Ingen nasjonal/internasjonal enighet
  • Vi vil kartlegge hvordan dette praktiseres i Norge
  • Resultater på årsmøtet i Haugesund!

 

nettskjema.no/a/342982

 

Vennlig hilsen 

Nora Johansen, forsker og overlege, Sørlandet sykehus Arendal, kontakt: nora.johansen@sshf.no

Trond M Michelsen, professor og overlege, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo

svarpremie_nj.png