Info fra FHI - kikhostevaksine til gravide

fhi

Gravide vil fra mai 2024 få tilbud om gratis kikhostevaksine i svangerskapet for å beskytte det nyfødte barnet mot alvorlig forløp av kikhoste. Tilbudet vil først og fremst gis i primærhelsetjenesten, men alle som jobber i svangerskapsomsorg må ha kjennskap til tilbudet for å best kunne støtte den gravide ved spørsmål rundt vaksinasjon. I dette brevet har Folkehelseinstituttet samlet den viktigste informasjonen rundt kikhostevaksine til gravide i vedlagt bakgrunnsnotat, i tillegg til å lage en undervisningsvideo til bruk på morgenmøter eller i internundervisning. 

 

Det presiseres at dette er kortfattet informasjon og at ytterligere informasjon ligger tilgjengelig på våre nettsider. Se følgende lenker for oppdatert informasjon og bakgrunnsdokumentasjon: 

 

 

Videoen finner dere her: https://vimeo.com/933194436/fe910567a2?share=copy

 

Vennlig hilsen

Avdeling for Luft-, Blod- og Seksuell smitte.

Folkehelseinstituttet

Postadresse: Folkehelseinstituttet Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo

www.fhi.no  

 

Bakgrunnsinformasjon om kikhostevaksine til gravide.pdf