Spørreundersøkelse om abort - hva mener NGF i 2024?

I forbindelse med NOU 2023:29 Abort Norge- Ny lov og bedre tjenester ønsker NGF å gjenta spørreundersøkelsen fra oktober 2021 med spørsmål om abort og bruk av nemd.

Vi håper så mange som mulig tar seg tid å svare da dette vil si noe om hva NGFs medlemmer mener i 2024.


På forhånd takk for hjelpen!


Alle har fått tilsendt e-post med lenke til spørreskjemaet på den adressen som er registrert hos Legeforeningen, så hvis du ikke finner den: 1) sjekk søppelpost 2) sjekk hvilken adresse du har registrert.

Frist 18. mars!