Årsmøte 22.10.20

Årsmøtet består i år av et webinar og påfølgende online generalforsamling.

Mer informasjon kommer snart!

 

Brev fra 24.4.20:

 

Kjære alle medlemmer i Norsk Gynekologisk forening!

 

Koronapandemien påvirker oss alle, blant annet gjennom myndighetenes pålagte begrensninger for reise- og møteaktivitet. Med bakgrunn i dette har styret med tungt hjerte besluttet å avlyse NGFs årsmøte i Tønsberg 21-23/10 2020. Med all usikkerhet knyttet til varighet av restriksjonene og et fullpakket kurs- og kongressprogram våren 2021 har vi valgt å avlyse møtet helt, men kan forsikre om at årsmøtet vil avholdes i sin tradisjonelle form i oktober 2021, da også med Sykehuset i Vestfold som arrangør.

 

Som et substitutt vil styret avholde et seminar som kan følges på web med påfølgende generalforsamling torsdag 22/10 kl 18-21. Webinaret vil ha fokus på på problemstillinger og erfaringer knyttet til Covid-19, og program vil bli publisert over sommeren.

Vi minner om at frist for å melde saker til generalforsamlingen er 15/8, disse kan sendes til leder khald@online.no. Videre oppfordrer vi til å søke NGFs Solidaritetsfond for Kvinnehelse med samme frist 15/8, se link her: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/om-oss/solidaritetsfondet/

Vi ber om forståelse for avgjørelsen og håper at så mange som mulig har anledning til å delta på webinar og generalforsamling i oktober!

 

Hilsen

Styret NGF