NKIR Forum 06.11.20

Den årlige fagdagen for helsepersonell som jobber med inkontinenskirurgi hos kvinner holdes 06.11.20.

Påmelding til Bjørg Tove Johansen, Kvinneklinikken Bærum sykehus: bjorg.tove.johansen@vestreviken.no

Se programmet her

Program NKIR FORUM 2020.pdf