Norsk gynekologisk forening

Covid-19

Alvorlig sykdom med deltavarianten hos uvaksinerte gravide

30. januar 2022
Fra FHI: Gravide innlagt i intensivavdeling da deltavarianten av koronaviruset dominerte, var i stor grad uvaksinerte. Det viser overvåking fra flere europeiske land. Manglende krav om forskning på bruk til gravide i den tidlige utviklingen av vaksiner og andre legemidler, kan ha bidratt til uklare råd og vaksinenøling blant helsepersonell og gravide, ifølge en Lancet-kommentar fra en forskergruppe.

OPPDATERT 190122: EBCOG statement regarding COVID-19 vaccines and pregnancy

10. januar 2022
OPPDATERT 19.01.22: European Board and College of Obstetrics and Gynecology anbefaler alle gravide om å ta vaksine mot COVID-19, også booster dose. Flere europeiske organisasjoner har gitt ut data som støtter denne anbefalingen.

Koronavaksinasjon gravide - brev fra FHI

01. desember 2021

FHI oppdaterer råd om COVID vaksinasjon av gravide

18. august 2021
Alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester.

Versjon 5 av kapittelet koronavirus ved svangerskap og fødsel

20. mai 2021
Kapittelet og referansene er oppdatert, spesielt om vaksinasjon av gravide.

Webinar "State of the art COVID 19"

30. november 2020
Svenske kolleger arrangerer webbasert vitenskapelig møte 15.-16.12.20.

Versjon 4: Koronavirus ved svangerskap og fødsel

30. november 2020
Versjon nr 4 ble utgitt 24.11.20.

Webinar 09.06.20

30. mai 2020
Helsedirektoratet arrangerer i samarbeid med Folkehelseinstituttet webinar "Gradvis tilbakeføring til normal drift - Svangerskap, fødsel og barselomsorg under covid-19 pandemien"

FHIs råd om personlig smittevernsutstyr under fødsel og ved ultralydundersøkelser av gravide

13. mai 2020
Styret i NGF er kjent med at det har vært mye diskusjon i miljøet rundt hvilket nivå av personlig smittevernsutstyr (PPE) som bør brukes i ulike situasjoner. Styrets leder henvendte seg derfor 18.april til FHI med 3 spørsmål om dette. Her er forkortet versjon av spørsmålene med svar fra FHI datert 11.05.20

Side 1 av 2