Norsk gynekologisk forening

Covid-19

Webinar "State of the art COVID 19"

30. november 2020
Svenske kolleger arrangerer webbasert vitenskapelig møte 15.-16.12.20.

Versjon 4: Koronavirus ved svangerskap og fødsel

30. november 2020
Versjon nr 4 ble utgitt 24.11.20.

Webinar 09.06.20

30. mai 2020
Helsedirektoratet arrangerer i samarbeid med Folkehelseinstituttet webinar "Gradvis tilbakeføring til normal drift - Svangerskap, fødsel og barselomsorg under covid-19 pandemien"

FHIs råd om personlig smittevernsutstyr under fødsel og ved ultralydundersøkelser av gravide

13. mai 2020
Styret i NGF er kjent med at det har vært mye diskusjon i miljøet rundt hvilket nivå av personlig smittevernsutstyr (PPE) som bør brukes i ulike situasjoner. Styrets leder henvendte seg derfor 18.april til FHI med 3 spørsmål om dette. Her er forkortet versjon av spørsmålene med svar fra FHI datert 11.05.20

Versjon 2: Koronavirus ved svangerskap og fødsel

15. april 2020
Det nye kapittelet om koronavirus ved svangerskap og fødsel er oppdatert.

Corona nytt fra NGF: Prioritering av behandling

27. mars 2020
Legeforeningen har bedt klinikknære fagmedisinske foreninger om å utarbeide råd om hvilke pasienter innen eget fagområde med annen sykdom enn Covid-19 som ikke kan/bør vente lenge på utredning eller behandling.

Koronavirus ved svangerskap og fødsel

25. mars 2020
Gry Findal Drammen uxfigr@vestreviken.no Margrethe Greve-Isdahl (barnelege) FHI Vasilis Sitras Fostermedisinsk avdeling OUS Anne Helbig Fostermedisinsk avdeling OUS Susanne Dudman (mikrobiolog) OUS/FHI Annetine Staff OUS Anne Flem Jacobsen OUS

Covid-19: Smitteregimer ved kirurgi

24. mars 2020
Brev fra Norsk Kirurgisk Forening

Råd for håndtering av gravide med påvist/mulig CoVid19-infeksjon (koronavirus)

16. mars 2020
Anbefalingen er utarbeidet på vegne av Norsk Gynekologisk forening av en gruppe fødeleger, mikrobiolog og fostermedisinere i tett samarbeid med FHI. Retningslinjen er basert på tilgjengelig kunnskap om CoVid19-utbruddet per 16.03.2020 og vil kunne bli gjenstand for revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.

Side 1 av 2