Norsk gynekologisk forening

Covid-19

Corona nytt fra NGF: Prioritering av behandling

27. mars 2020
Legeforeningen har bedt klinikknære fagmedisinske foreninger om å utarbeide råd om hvilke pasienter innen eget fagområde med annen sykdom enn Covid-19 som ikke kan/bør vente lenge på utredning eller behandling.

Koronavirus ved svangerskap og fødsel

25. mars 2020
Gry Findal Drammen uxfigr@vestreviken.no Margrethe Greve-Isdahl (barnelege) FHI Vasilis Sitras Fostermedisinsk avdeling OUS Anne Helbig Fostermedisinsk avdeling OUS Susanne Dudman (mikrobiolog) OUS/FHI Annetine Staff OUS Anne Flem Jacobsen OUS

Covid-19: Smitteregimer ved kirurgi

24. mars 2020
Brev fra Norsk Kirurgisk Forening

Råd for håndtering av gravide med påvist/mulig CoVid19-infeksjon (koronavirus)

16. mars 2020
Anbefalingen er utarbeidet på vegne av Norsk Gynekologisk forening av en gruppe fødeleger, mikrobiolog og fostermedisinere i tett samarbeid med FHI. Retningslinjen er basert på tilgjengelig kunnskap om CoVid19-utbruddet per 16.03.2020 og vil kunne bli gjenstand for revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.

COVID-19 og svangerskap

10. mars 2020
Corona-virus og svangerskap. Les anbefalingene fra RCOG og ACTA.