Norsk gynekologisk forening

Covid-19

Koronavaksinasjon gravide - brev fra FHI

01. desember 2021

FHI oppdaterer råd om COVID vaksinasjon av gravide

18. august 2021
Alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester.

Versjon 5 av kapittelet koronavirus ved svangerskap og fødsel

20. mai 2021
Kapittelet og referansene er oppdatert, spesielt om vaksinasjon av gravide.

Webinar "State of the art COVID 19"

30. november 2020
Svenske kolleger arrangerer webbasert vitenskapelig møte 15.-16.12.20.

Versjon 4: Koronavirus ved svangerskap og fødsel

30. november 2020
Versjon nr 4 ble utgitt 24.11.20.

Webinar 09.06.20

30. mai 2020
Helsedirektoratet arrangerer i samarbeid med Folkehelseinstituttet webinar "Gradvis tilbakeføring til normal drift - Svangerskap, fødsel og barselomsorg under covid-19 pandemien"

FHIs råd om personlig smittevernsutstyr under fødsel og ved ultralydundersøkelser av gravide

13. mai 2020
Styret i NGF er kjent med at det har vært mye diskusjon i miljøet rundt hvilket nivå av personlig smittevernsutstyr (PPE) som bør brukes i ulike situasjoner. Styrets leder henvendte seg derfor 18.april til FHI med 3 spørsmål om dette. Her er forkortet versjon av spørsmålene med svar fra FHI datert 11.05.20

Versjon 2: Koronavirus ved svangerskap og fødsel

15. april 2020
Det nye kapittelet om koronavirus ved svangerskap og fødsel er oppdatert.

Corona nytt fra NGF: Prioritering av behandling

27. mars 2020
Legeforeningen har bedt klinikknære fagmedisinske foreninger om å utarbeide råd om hvilke pasienter innen eget fagområde med annen sykdom enn Covid-19 som ikke kan/bør vente lenge på utredning eller behandling.

Side 1 av 2