Norsk gynekologisk forening

Covid-19

Corona nytt fra NGF: Prioritering av behandling

Legeforeningen har bedt klinikknære fagmedisinske foreninger om å utarbeide råd om hvilke pasienter innen eget fagområde med annen sykdom enn Covid-19 som ikke kan/bør vente lenge på utredning eller behandling.
27. mars 2020

Fredag 13.03. sendte legeforeningen ut en mail til klinikknære fagmedisinske foreninger og ba dem om å utarbeide råd om hvilke pasienter innen eget fagområde med annen sykdom enn Covid-19 som ikke kan/bør vente lenge på utredning eller behandling. Svarfrist var mandag den 16.03. Styret i NGF utarbeidet i et ekstraordinært styremøte søndag 15.03 noen enkle prioriteringsråd som gjelder akutt behandling av våre pasienter. Se https://www.legeforeningen.no/politikk-og-samfunn/informasjon-om-koronaviruset/ (dokumentet legges ut snart!)
 
Legeforeningen har deretter etablert en rådgivende gruppe med representanter fra de fagmedisinske foreninger som vil være mest berørt under epidemien. Denne gruppen skal gi råd i fagspørsmål vedrørende covid-19 til Legeforeningen. Som representant for Norsk Gynekologisk Forening har styret utpekt professor Jone Trovik, Haukeland Universitetssykehus. Den rådgivende gruppen har vært involvert i høringen av Helsedirektoratets overordnede prioriteringsråd under Covid-19 pandemien:
 
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-pandemien#notat-fra-helsedirektoratet-