Norsk gynekologisk forening

Covid-19

FHIs råd om personlig smittevernsutstyr under fødsel og ved ultralydundersøkelser av gravide

Styret i NGF er kjent med at det har vært mye diskusjon i miljøet rundt hvilket nivå av personlig smittevernsutstyr (PPE) som bør brukes i ulike situasjoner. Styrets leder henvendte seg derfor 18.april til FHI med 3 spørsmål om dette.

Her er forkortet versjon av spørsmålene med svar fra FHI datert 11.05.20
13. mai 2020