Norsk gynekologisk forening

Faggrupper

Fosterovervåkning

Medlemmer og mandat
9. september 2011

Branka M Yli (Leder, universitetslektor, Rikshospitalet, UiO, Oslo)

Jørg Kessler 

Marit Martinussen

Thomas Hahn

 

Sist oppnevnt: 2016

Mandat:

1) Være ansvarlig for kapitlene om fosterovervåkning i den reviderte ”Veileder i fødselshjelp 2005”.

2) Bidra til kollegial læring og forbedring mht bruk av STAN metoden nasjonalt. Dette innebærer at kolleger kan sende STAN registreringer til gruppen for diskusjon, vurdering og kommentarer.

3) Være med på planleggingen det årlige erfaringsmøte som er for alle som bruker STAN overvåking.

Gruppen er ikke er et sakkyndig organ, men en læringsinnstans. Vurderinger og kommentarer er således ikke en del av pasientens journal.