Norsk gynekologisk forening

Sertifisering del 1

Slalåm med klokka

Youtube/vimeo player..
17. september 2018

Slalåm med klokka (< 1 min 40 sekunder)

Læringsmål: Bimanuell trening, vinkling av instrumenter.

Utstyr: Plate med 10 porter, klipp en fyrstikk til lengde 3 cm. To nåleholdere eller fattetenger.

Startoppstilling: Teip fast platen til underlaget som vist på bildet. Legg fyrstikken foran første port. Start med begge instrumentene synlig i nedre del av feltet.

Utførelse: Løft opp fyrstikken og før den gjennom port 1 til 10 (med klokka).

Feil: Dersom du mister fyrstikken løftes den opp igjen med instrumentet som mistet fyrstikken og du fortsetter øvelsen. Dersom fyrstikken knekker, eller faller utenfor rekkevidde eller synsvidde, må øvelsen startes på nytt.

Sert 1 øvelse 3, startoppstilling

Startoppstilling

Sert 1 øvelse 3, bilde fra øvelsen

Bilde fra øvelsen