Norsk gynekologisk forening

Sertifisering del 1

Stable 6 sukkerbiter

Youtube/vimeo player..
17. september 2018

Stable 6 sukkerbiter (< 1 min 10 sekunder)

Læringsmål: Bimanuell trening, presisjon, dybdesyn.

Utstyr: 6 sukkerbiter. To fattetenger.

Startoppstilling: Trill 6 sukkerbiter inn i øvingsboksen, 2 av 6 sukkerbiter skal stå på høykant. Start med begge fattetengene synlig i nedre del av feltet.

Utførelse: Stable en og en sukkerbit oppå hverandre med annenhver hånd. Tårnet skal være frittstående og må stå i minst 5 sekunder etter at siste sukkerbit er plassert.

Feil: Dersom du mister en sukkerbit løftes den opp igjen med instrumentet som mistet sukkerbiten og du fortsetter øvelsen. Faller sukkerbiten utenfor rekkevidde eller synsvidde må øvelsen startes på nytt.

Sert 1 øvelse 5 startoppstilling

Startoppstilling

Sert 1 øvelse 5 bilde fra øvelsen

Bilde fra øvelsen