Norsk gynekologisk forening

Aktuelt

ENTOG-utveksling i Polen

Neste års ENTOG-utveksling finner sted den 3.-8. Juni 2019 i Polen.
6. desember 2018

Tradisjonelt inviteres 2 LIS fra hvert medlemsland til å delta. LIS velges ut av FUGO-styret, etter søknad.

SØKNADSFRIST 07.01.19! 

SØKNADSFRIST ER UTVIDET TIL 11.01.19! 

Søknad sendes til: hilde_sellevoll@hotmail.com (Link til prioriteringsregler finnes her)

Timeplanen for ENTOG-utvekslingen vil bli som følger:

Mandag til torsdag: Utveksling på forskjellige sykehus rundt om i landet

Fredag: Workshops om morgenen + Vitenskapelig møte med tittelen "Reproduktiv helse og prenatal testing i Europa"

Lørdag: ENTOG-generalforsamling med valg av ENTOG-leder og vertslandet for ENTOG-utvekslingen 2021